TAK 21

thumb_picture711Dit is het globale brutorendement voor nettostortingen (dit is de gestorte premie exclusief taks en instapkosten), gedaan in 2012 in AG Safe+. Het rendement houdt geen rekening met de kosten en houdt geen garantie, noch beperking in voor de toekomst. Tussen 12/03/2012 en 31/12/2012 lag de gewaarborgde brutorentevoet tussen 1,50% en 2,75%. AG Safe+ is een individuele tak 21-levensverzekering van AG Insurance.

Wilt u een belegging die jaar na jaar ongestoord blijft groeien?
Vertrouw dan op de gewaarborgde rentevoet van AG Safe+ en ontdek ook de andere troeven.

Uw geld rendeert optimaal
Een gewaarborgde brutorentevoet van 1,50% (01/12/2012) op de nettopremie (dit is de premie na afhouding van taks en instapkosten). Deze rentevoet is gewaarborgd en start vanaf de begindatum van uw contract. Voor bijstortingen is de brutorentevoet die in voege is op het moment van de bijstorting, gewaarborgd tot het einde van het contract. Er is een jaarlijkse beheerskost van maximaal 0,50 %.

Een eventuele winstdeling als “+”
De winstdeling is niet gewaarborgd maar kan jaarlijks toegekend worden in functie van de economische conjunctuur en de financiële resultaten van de onderneming. Raadpleeg de Financiële infofiche AG Safe+ gratis beschikbaar bij uw makelaar of op www.aginsurance.be voor de kenmerken, voorwaarden en kosten van dit product.


Optimale veiligheid

Uw nettopremie is steeds 100 % gewaarborgd.

Uw geld is steeds beschikbaar
Vrije (periodieke en gedeeltelijke) afkopen mogelijk, dus ideaal om regelmatig een deel van uw kapitaal op te nemen. Een uitstekend hulpmiddel voor de overdracht van uw vermogen

Gunstige fiscaliteit
Geen roerende voorheffing, geen financiële correctie na 8 jaar!
Premietaks van 2 %.