AansprakelijkheidAansprakelijkheid

Burgerrechtelijke aansprakelijkheid

De verzekering BA uitbating dekt de aansprakelijkheid van uw onderneming aan derden. Dit zowel tijdens het uitoefenen van de activiteit als na levering van de geproduceerde goederen of opleveringen van de geleverde werken. De bijkomende waarborg toevertrouwd goed dekt schade aangebracht aan de aan u toevertrouwde goederen.

Objectieve aansprakelijkheid

Bij brand of ontploffing in een publiek toegankelijke ruimte kan u als uitbater aansprakelijk gesteld worden zonder dat een fout bewezen dient te zijn. Deze verplichte polis voor activiteiten zoals horeca, sportzalen, scholen en meer verzekert dit risico.

Beroepsaansprakelijkheid

Een beroepsaansprakelijkheidsverzekering dekt uw aansprakelijkheid ten aanzien van derden bij het begaan van een beroepsfout. Deze verzekering dient zich dus hoofdzakelijk aan bij het uitoefenen van een intellectuele activiteit.

Bestuurdersaansprakelijkheid

Als bestuurder bent u verantwoordelijk voor het correct uitoefenen van uw functie. Bij eventuele fouten of nalatigheden kan u echter persoonlijk aansprakelijk gesteld worden. Een polis bestuurdersaansprakelijkheid is essentieel om uw privévermogen te beschermen.

BA-10

De BA-10 of decenale polis is een verplichte verzekering die onderschreven dient te worden bij bepaalde bouw- en renovatieprojecten door zowel de architect en de bouwheer of aannemer. Na oplevering kunnen er namelijk nog altijd fouten of gebreken naar boven komen die de stabiliteit van het gebouw in gedrang brengen. De decenale polis verzekert de herstelkosten hiervan.

Recall en contaminatie

Het geleverde product blijkt onveilig te zijn, een terugroepactie dient zich aan. Een Recallverzekering is het gepaste antwoord op de daaropvolgende financiële kater.

Cyber

De cyberverzekering is gelijkaardig aan een bedrijfsschadeverzekering. Deze dekt de financiële schade en de kosten van de IT-bijstand ten gevolge van een aantasting van uw beschikbaarheid, integriteit en vertrouwelijkheid van uw elektronische gegevens of software.

Verder dekt deze verzekering in het kader van een cyberaanval de schade door inbreuken met betrekking tot de GDPR.

Enkel voorbeelden die gedekt zijn onder een cyberverzekering:

 • Herstelling van gegevens en software
 • IT-bijstand
 • Cyberafpersing
 • Inbreuk GDPR
 • Telefoonhacking
 • Administratieve boetes
 • Reputatieschade
 • Multimedia aansprakelijkheid
 • “phishing & spoofing”

Drones

Deze verzekering is bestemd tegen schade als gevolg van het gebruik van drones tijdens zijn professionele activiteiten.

Standaardwaarborg is de burgerrechtelijke aansprakelijkheid, in grote lijnen biedt deze dekking tegen:

 • Lichamelijke en materiële schade
 • Immateriële gevolgschade
 • Schade aan deren door leerling-piloten in opleiding
 • Wereldwijde dekking (excl. USA en Canada)
 • Hacking
 • Etc…

Naast de BA kan er aanvullend worden gekozen voor een casco dekking van drone(s).

Enkele dekkingen die onder de casco droneverzekering vallen:

 • Toestel incl. alle mogelijke toebehoren. (controller, dronekoffer, camera’s, sensoren, payload, etc…)
 • Diefstal
 • Zowel binnen als buiten gebouwen
 • Wereldwijd
 • Etc…

Binnen ons team hebben we een specialisatie opgebouwd binnen het segment Drones. Hierdoor is maatwerk voor ieders behoefte mogelijk.

Ondernemingen: Aansprakelijkheid

Terug naar overzicht

Nog niet gevonden wat u zocht?