RISICO ANALYSE

Dagelijks loopt uw bedrijf het risico schade te lopen. Vele van deze schadegevallen zullen geen of slechts in beperkte mate een impact hebben op uw dagdagelijkse taken. Echter zijn er wel degelijk risico’s die uw
normale werking (tijdelijk) kunnen blokkeren of zelfs de toekomst van uw bedrijf in het gedrang kunnen brengen.

Onze mensen luisteren naar uw verhaal en brengen uw risico’s nauwkeurig in kaart. Hierna selecteren we de juiste oplossingen op de verzekeringsmarkt om uw specifieke risico’s af te dekken. Oververzekeren heeft geen zin en is duur. Doch is het belangrijk dat de juiste noden ook degelijk worden afgedekt. Zo zijn er bijvoorbeeld nog al te vaak zware sublimieten in aansprakelijkheidspolissen op naam van de zaak (bv. een zware sublimiet igv brand). We zorgen voor een efficiënte verzekeringsportefeuille en staan u steeds bij in geval van schade. Wij doen er alles aan om na een schadegeval uw bedrijf zo snel als mogelijk in zijn oorspronkelijke operationele toestand te brengen.

SIBOVA 2ND OPINION

Met dit aanbod kunnen bedrijfsklanten / prospecten onze specialisten
verzekeringen inschakelen om een volledige doorlichting te doen van zijn / haar verzekeringsportefeuille, en dit in alle transparantie en objectiviteit.

Onze verzekeringsspecialist(en) zullen uw risico’s analyseren en uw noden aftoetsen met de huidige aangereikte oplossingen.

Indien de huidige verzekeringen behoorlijk zijn, zullen we dit in alle eerlijkheid ook bevestigen.

Indien er echter betere – of aanvullende oplossingen mogelijk zijn, zullen we deze met u bespreken en voorstellen.

Deze 2de opinie helpt u om de risico’s waar uw bedrijf mee geconfronteerd wordt in kaart te brengen en te begrijpen. De doorlichting zal u dan ook de nodige gemoedrust opleveren.

SIBOVA OPENT DEUREN BIJ VERZEKERAARS

Hebben we een (of meerdere) “moeilijk verzekerbare” risico(‘s) in portefeuille (zoals bv. een taxibedrijf, bedrijven die in de warme nucleaire zone komen, …) dewelke we wel een mooie oplossing hebben kunnen aanreiken door onze goede contacten bij verzekeraars.

Nog niet gevonden wat u zocht?