Rechtsbijstand Rechtsbijstand

Bij een ongeval of geschil onderneemt uw rechtsbijstandsverzekeraar, in een eerste minnelijke fase, alle nodige stappen om tot een oplossing te komen voor het conflict of om alle opgelopen schade te recupereren op de aansprakelijke partij. Hiervoor zullen zij contact opnemen met de tegenpartij(en), experten aanstellen, getuigenissen opvragen, … Dit alles in het kader uw belangen als klant te verdedigen.

Levert de minnelijke fase geen gewenst resultaat op, zal er in samenspraak met u als klant een gerechtelijke procedure opgestart worden. Hierin heeft u steeds een volledige vrije keuze van advocaat dewelke u aanstelt om uw belangen te verdedigen. De rechtsbijstandsverzekeraar neemt alle kosten en erelonen van deze advocaat ten laste, alsook de gerechtskosten. Deze kosten die al snel kunnen oplopen (denk bv. maar aan de kosten van een dagvaarding, gerechtsdeurwaarder, advocaat, …).”

Hieronder vindt u verschillende producten rechtsbijstand terug, elk toegelicht aan de hand van voorbeelden.

Voertuig

Strafverdediging: u wordt vervolgd voor de rechtbank omdat u te snel reed. De kosten van uw advocaat lopen snel op tot € 1.000. Deze worden betaald door de rechtsbijstandsverzekeraar.

Burgerlijk verhaal: uw buurjongen beschadigd uw wagen. Zijn ouders verontschuldigen zich, maar weigeren de schade te betalen. De rechtsbijstandsverzekeraar zal een expert aanstellen, het ereloon betalen en het schadebedrag bij de tegenpartij recupereren (hetzij rechtstreeks ofwel via zijn familiale verzekering).

Contractueel verzekeringen: u veroorzaakt schade aan uw eigen wagen. Uw omniumverzekeraar weigert te vergoeden aangezien deze van mening is dat de schade niet gedekt is onder deze “bepaalde omstandigheden”. De aangestelde expert bevestigt echter uw versie van de feiten en stelt vast dat dit een gedekt schadegeval is, toch blijft de omniumverzekeraar bij zijn standpunt. Met uw gekozen advocaat zal er dan naar de rechtbank gegaan worden en getracht worden om de volledige vergoeding af te dwingen van de omniumverzekeraar. De kosten van de advocaat en expert lopen hier al snel op tot boven de € 2.000.

Contractuele geschillen voertuig: Uw garagist heeft tijdens het klein onderhoud nagelaten om olie bij te vullen en uw motorblok loopt hierdoor schade op.

Woning

Bijstand expertise met betrekking tot de woning: uw woning loopt waterschade op en uw brandverzekeraar weigert de volledige schade te vergoeden. De rechtsbijstandsverzekeraar zal een expert van uw keuze aanstellen dewelke de exact geleden schade zal opmeten en zal contact opnemen met de brandverzekeraar om te onderhandelen over het dossier en een volledige vergoeding van de geleden schade door de brandverzekeraar te bekomen. De kosten en erelonen van de expert neemt de rechtsbijstandsverzekeraar ten laste.

Contractueel verzekeringen: U lijdt schade door een brand in uw woning. De brandverzekeraar weigert tussen te komen, aangezien zij van mening zijn dat er opzet in het spel is terwijl u als klant weet dat dit niet zo is. De rechtsbijstandsverzekeraar zal met de hulp van een door u aangestelde expert en advocaat u helpen om voor de rechtbank het tegendeel te bewijzen. De kosten en erelonen neemt de rechtsbijstandsverzekeraar ten laste.

Contractueel schadegevallen gebouw: u heeft uw waterleidingen laten vernieuwen, maar na enige tijd constateert u zware vochtplekken door deze vernieuwde waterleiding. De loodgieter in kwestie zegt echter niet aansprakelijk te zijn voor de schade, terwijl het voor u als klant overduidelijk is dat de fout bij hem ligt. De rechtsbijstandsverzekeraar zal onmiddellijk een expert aanstellen om de schade vast te stellen en de aansprakelijkheid van de loodgieter aan te tonen. Aangezien de loodgieter zijn aansprakelijkheid betwist zal deze zaak voor de rechtbank komen, waarin de door u gekozen advocaat uw belangen zal verdedigen. De kosten en erelonen van de expert en advocaat worden betaald door de rechtsbijstandsverzekeraar.

Burgerlijk verhaal: uw gevel loopt door een bulldozer schade op tijdens wegeniswerken in uw straat. De rechtsbijstandsverzekeraar zal meteen een expert aanstellen om de schade te beramen. De rechtsbijstandsverzekeraar zal onderhandelen met de aannemer om vergoeding te bekomen. Mocht de aannemer (of zijn verzekeraar) tussenkomst weigeren, dan zal de rechtsbijstandsverzekeraar de zaak voor de rechtbank brengen met uw advocaat van keuze. Ook hier zullen alle kosten en erelonen betaald worden door de rechtsbijstandsverzekeraar.

Privé-leven:

Strafverdediging: u steekt plots een straat over waardoor een chauffeur van de aankomende wagen moet uitwijken en tegen een verkeerspaal rijdt. De chauffeur in kwestie komt hierbij om het leven. U wordt vervolgd voor onvrijwillige doodslag. Uw vrij gekozen advocaat zal uw belangen voor de rechtbank verdedigen. De rechtsbijstandsverzekeraar betaalt zijn erelonen en alle gerechtskosten.

Extracontractueel burgerlijk verhaal: u bent op café en wordt slachtoffer van zinloos geweld. Een klant van het café brengt u ernstige verwondering toe aan uw gezicht. De rechtsbijstandsverzekeraar zal u helpen om de letselschade te bepalen en een vergoeding te eisen bij de dader van de feiten. Ook hier zal u worden bijgestaan door een expert voor het bepalen van de letselschade en/of een advocaat in het kader van een procedure in het geval de tegenpartij niet op uw eisen ingaan en de aansprakelijkheid betwisten.

Arbeidsrecht: wat als u van de ene dag op de andere wordt ontslagen en uw werkgever een te lage ontslagvergoeding betaalt. Een gespecialiseerde advocaat door u gekozen zal de juiste ontslagvergoeding berekenen (of laten berekenen) en deze voorstellen aan uw werkgever. Indien deze echter bij zijn standpunt blijft zal de zaak voor de rechtbank komen om te trachten vergoeding te bekomen waarop u recht heeft. De kosten en erelonen van de advocaat vallen ten laste van de rechtsbijstandsverzekeraar.

Particulieren: Rechtsbijstand

Terug naar overzicht

Nog niet gevonden wat u zocht?