Patrimonium Patrimonium

Een verzekering voor uw onderneming is maatwerk

De optimale polis voorziet immers dekking in functie van:

 • Uw behoeften
 • Uw bedrijfssector
 • Uw constructiematerialen en compartimenteringen
 • Uw preventiemaatregelen
 • Uw risicoappetijt
 • … en zoveel meer.

Er zijn twee type dekkingen:

 • Een “Alle Risico’s” dekking, alles is gedekt behalve de uitsluitingen.
 • “De opgesomde gevaren” dekking, wat niet is opgesomd is niet gedekt.

Het “Service Insured” moto van Sibova is dus meer dan wenselijk en wij bieden u dat graag inclusief:

 • Risico inventarisatie
 • Advies omtrent:
  • De waarborgen en het gevaar inclusief de kleine letters
  • De verzekerde kapitalen en optimale vrijstellingen
  • Preventie en taxatie
 • Onafhankelijke marktconsultatie, de beste premie/waarborgen/vrijstelling verhouding
 • (Schade)bijstand 24/7

Hierbij enkele waarborgen die zeker een meerwaarde kunnen betekenen voor uw onderneming:

Brand

Er zijn tal van opties om uw bedrijfseigendommen en de inhoud te beschermen.

De brandverzekering biedt bescherming tegen:

 • Brand en aanverwante gevaren (incl. rook -en roetschade, blusschade en ontploffing)
 • Storm-, hagel-, sneeuw en ijsdruk
 • Glasbreuk
 • Schade door water of stookolie
 • Natuurrampen
 • BA gebouw (schade veroorzaakt door het gebouw aan derden, zoals een losgeraakte dakpan)
 • Aanrijding
 • Vandalisme
 • Schade aan elektrische installaties en aangesloten toestellen
 • Schade aan studentenkamers of vakantieverblijven

Enkele opties die u kan toevoegen/uitbreiden aan uw brandverzekering zijn:

 • Diefstal
 • Gestalde voertuigen
 • Rechtsbijstand
 • Onrechtstreekse verliezen
 • Noodonderkomen of hotel
 • is vrijwel standaard gedekt
 • Grote tuinhuizen of bijgebouwen
 • Zwembaden en tuinen
 • Waardevolle voorwerpen zoals juwelen, kunst, antiek, ..

Als eigenaar en als eigenaar verhuurder (opbrengsteigendom) is het aangeraden om bovenstaande brandverzekering af te sluiten met al dan niet de nodige extra opties, afhankelijk van uw eigen situatie. Maatwerk en een goede analyse van uw gebouwen en uw bezittingen zijn van groot belang om onaangename verrassingen te voorkomen.

Als huurder wordt het belang van een brandverzekering vaak onderschat. Deze is niet alleen van belang om de schade aan de huurwoning en de inboedel te vergoeden, maar ook om te voldoen aan uw huurcontract en uw huurdersaansprakelijkheid in te dekken.

Afhankelijk van uw berdrijfsactiviteit, bedrijfseigendommen en de inhoud zijn er enkele verzekeringen die naast de brandverzekering van essentieel belang zijn om uw patrimonium te beschermen. Denk aan:

 • Bedrijfsschade
 • Machinebreuk
 • Elektronica
 • Cyber

Bedrijfsschade

De bedrijfsschadeverzekering is een aanvulling op uw brandverzekering. Het is een zaakschadeverzekering die de financiële verliezen opvangt ten gevolge van materiële schade aan de inhoud en uw bedrijfseigendommen.

De bedrijfsschadeverzekering voorziet naast de mogelijke herstel- en heropstartkosten ook een vergoeding om uw bedrijfsresultaten te behouden wanneer uw activiteiten verminderen of stilvallen ten gevolge van een materieel schadegeval. Ook de vaste kosten die tijdens deze periode blijven lopen zijn gedekt.

Een zwaar schadegeval kan het voortbestaan van uw bedrijf in gedrang brengen, de bedrijfsschadeverzekering biedt hiervoor de nodige bescherming.

 

Machinebreuk

De machinbreukverzekering vergoedt de kosten voor herstelling en vervanging van uw beschadigde machines.

Verder kan u deze verzekering uitbreiden met een dekking diefstal en/of een dekking schade aan de onderdelen van uw machine.

 

Elektronica
De elektronicaverzekering is een alle risico verzekering die de materiële schade dekt aan uw elektrische en elektronische toestellen.

Denk aan:

 • Informatie- en bureaumateriaal
 • Communicatiemateriaal
 • Medische toestellen
 • Drukkerijen
 • Radio, tv en film
 • Meet- en regelapparatuur
 • Draagbare toestellen (al dan niet in blanket cover formules)

 

ABR (Alle bouwplaatsrisico’s)

Bij elk bouwproject zijn heel wat partijen betrokken, denk aan: de (onder)aannemer(s), bouwheer, architect, etc.. Dit veroorzaakt ingeval van schade eindeloze discussies wie wanneer voor welke schade aansprakelijk is, met als gevolg mogelijke werfstilstand en lange complexe procedures. De ABR biedt hiervoor de oplossing om al deze partijen onder één polis te plaatsen zonder op zoek te gaan naar wie wanneer voor welke schade aansprakelijk is.

De ABR beschermt alle partijen binnen het project voor zowel de eigen schade als de schade aan derden. Kortom het is een omnium voor uw bouwproject.

Binnen de ABR is zeer veel maatwerk mogelijk, afhankelijk van het type project kan ons team de gepaste waarborgen aanbieden.

Zelfstandigen en vrije beroepen: patrimonium

Terug naar overzicht

Nog niet gevonden wat u zocht?