RechtsbijstandRechtsbijstand ondernemingen

Bij een ongeval of geschil onderneemt uw rechtsbijstandsverzekeraar, in een eerste minnelijke fase, alle nodige stappen om tot een oplossing te komen voor het conflict of om alle opgelopen schade te recupereren op de aansprakelijke partij. Hiervoor zullen zij contact opnemen met de tegenpartij(en), experten aanstellen, getuigenissen opvragen, … Dit alles in het kader uw belangen als klant te verdedigen.

Levert de minnelijke fase geen gewenst resultaat op, zal er in samenspraak met u een gerechtelijke procedure worden opgestart. Hierin heeft u steeds de vrije keuze van een advocaat dewelke u aanstelt om uw belangen te verdedigen. De rechtsbijstandsverzekeraar neemt alle kosten en erelonen van deze advocaat ten laste, alsook de gerechtskosten. Denk aan bijv. de kosten van een dagvaarding, gerechtsdeurwaarder, advocaat, etc…
Hieronder vindt u alvast enkele voorbeelden terug waarin de rechtsbijstandsverzekering u zou kunnen helpen:

Uitbating:

 • Burgerlijk verhaal: Een vrachtwagen rijdt tegen de gevel van uw bedrijf. Uw rechtsbijstandsverzekeraar zal ervoor zorgen dat u snel en correct vergoed wordt voor de geleden schade
 • Strafrechtelijke verdediging: Uw reclamebord valt op een klant. Gezien de ernst van de feiten wordt de winkelier strafrechtelijk vervolgd. Met een goede dekking strafrechtelijke verdediging wordt u uitstekend verdedigd.
 • Extracontractuele burgerlijke verdediging: U laat werken uitvoeren aan uw kantoor, maar u weigert de nodige veiligheidsmaatregelen te volgen. Daarop weigert de BA -verzekeraar tussenkomst. Via deze dekking staan de specialisten van de rechtsbijstandsverzekeraar voor u klaar voor uw burgerlijke verdediging. Misschien heeft u wel gelijk, of is de geëiste schadevergoeding buitensporig.


Verzekeringen:

 • Tegenexpertise na brand: De verzekeraar weigert tussen te komen na een bedrijfsbrand, u bent hier niet mee akkoord. De rechtsbijstandsverzekeraar zal een expert aanstellen die er alles aan doet om uw gelijk te bekomen. Een brand mag immers nooit het einde betekenen van uw bedrijf. (denk hierbij zeker ook aan een goede dekking bedrijfsschade)
 • Contractueel verzekeringen: Bij een bedrijfsongeval raakt één van uw werknemers gewond. Uw arbeidsongevallenverzekering doet moeilijk omtrent de tussenkomst. Uw rechtsbijstandsverzekeraar kan u bijstaan om een correcte tussenkomst te bekomen van de verzekeraar.


Algemene contracten:

 • Contracten leveranciers en dienstverleners: U koopt een nieuwe server voor uw bedrijf maar krijgt niet het type aangeleverd dat u besteld hebt. Een contract moet nageleefd worden. Wilt u een gebrekkige prestatie betwisten? Dan helpt uw rechtsbijstandsverzekeraar u hier graag mee verder.

Administratieve en disciplinaire waarborgen:

 • Sociaal recht: U bent genoodzaakt een werknemer te ontslaan door de crisis. Er ontstaat een conflict doordat deze niet akkoord gaat met zijn ontslagvergoeding. Sociaal recht in België is complex. Daarom helpen de experts van uw rechtsbijstandsverzekering u bij raad en daad.
 • Fiscaal recht: De fiscus betwist bepaalde aftrekposten in uw belastingaangifte. Hierbij verdedigt uw rechtsbijstandsverzekering u met de nodige kennis en daadkracht indien u effectief een geschil heeft met de fiscus.
 • Vennootschapsrecht: U voert een kapitaalsverhoging door binnen uw vennootschap. U wordt echter door de strafrechter gedagvaard wegens onregelmatigheden. Uw rechtsbijstandsverzekeraar komt tussen in uw verdediging.


Onroerend:

 • Contractueel huur: U heeft een geschil met de verhuurder van uw bedrijfsgebouw, over de opzeg van uw handelshuur wegens het niet naleven van de termijnen. Een verhuurder die zijn plichten niet naleeft? Uw rechtsbijstandsverzekeraar zorgt voor een oplossing, ofwel minnelijk ofwel via een proces.
 • Onroerend goed: U laat een herstelling uitvoeren aan uw vergaderzaal, maar dat gebeurt gebrekkig door de aannemer Uw bedrijfsgebouw is een deel van uw succes. Uw rechtsbijstandsverzekeraar zorgt ervoor dat u dit goed kan blijven gebruiken.

Ondernemingen: rechtsbijstand

Terug naar overzicht

Nog niet gevonden wat u zocht?