FinancieelFinancieel

We hebben een gespecialiseerd team dat een ruime expertise heeft in pensioensopbouw. Dit is zonder meer een belangrijk element voor iedere welvarende ondernemer. Aan de hand van op maat gemaakte spaarformules kan men pensioenreserves opbouwen die een aantrekkelijk rendement en sociaal voordeel kunnen genereren.  Verder kan men op de huidige reserves en de nog op te bouwen reserves privé belenen voor het verwerven en/of verbouwen van een onroerend goed in binnen of buitenland.  Hetgeen een enorm fiscaal voordeel kan opleveren.

Pensioensparen

Is uw pensioen als zelfstandige wel voldoende om uw huidige levensstandaard te behouden? Doorgaans is het antwoord hierop nee. Het is daarom een noodzaak om nu al aan extra aanvullend pensioenopbouw te doen. Gelukkig bestaan hiervoor een aantal hulpmiddelen die vaak fiscaal zeer interessant zijn.  Hieronder enkele producten die hiermee in aanmerking komen:

VAPZ
Een vrij aanvullend pensioen voor zelfstandigen (afgekort VAPZ) kan men afsluiten als zelfstandige, zowel bij een eenmanszaak als een vennootschap. Een VAPZ brengt verschillende voordelen met zich mee: de gestorte premies zijn fiscaal aftrekbaar in de personenbelasting, u krijgt vermindering van het belastbare beroepsinkomen én er geldt een gunstige belasting op de einddatum. Verder is het mogelijk om deze premies door de vennootschap te laten betalen.

IPT
Met een individuele pensioentoezegging (afgekort IPT), kan u als zelfstandige met een vennootschap aan aanvullend pensioenopbouw doen op kosten van uw vennootschap. Hierdoor betaalt u minder vennootschapsbelasting en de uitkering bij pensionering is fiscaal zeer interessant. Uw pensioenopbouw is flexibel en gepersonaliseerd. Bovendien is het een goed alternatief voor loonverhogingen of dividenden. Verder kunnen er ook aanvullende waarborgen worden opgenomen in uw IPT contract zoals een gewaarborgd inkomend of overlijdensdekking. Als kers op de taart biedt een IPT ook de mogelijkheid om nog een inhaalbijdrage te doen voor het verleden, zo bent u zeker nooit te laat met de opbouw van een extra aanvullend pensioen.  Een IPT contract kan worden afgesloten in combinatie met uw VAPZ contract.

POZ
Bent u een zelfstandige zonder vennootschap? Dan kan u helaas geen pensioenopbouw doen via een IPT. Een mooi alternatief dat recent in het leven is geroepen is de pensioenovereenkomst voor zelfstandigen (POZ). Deze vorm van pensioenopbouw is fiscaal ook zeer interessant.

Aanvullende waarborgen

Om uw levenstandaard veilig te stellen, opteert u best voor bijkomende verzekeringen tegen inkomensverlies door overlijden, ziekte of ongeval. Het is mogelijk om deze waarborgen op te nemen in uw (pensioen) spaar of beleggingsproducten.

Gewaarborgd inkomen
Met een verzekering gewaarborgd inkomen kan u zichzelf beschermen tegen inkomensverlies bij ziekte, arbeidsongeschiktheid of revalidatie.  Het is een extra maandelijks vervangingsinkomen bovenop de eventuele uitkering van uw mutualiteit.

Een verzekering gewaarborgd inkomen kan afgesloten worden door zelfstandigen, werknemers of ambtenaren maar bij uitstek geschikt voor zelfstandige ondernemers.

Overlijden
In verschillende pensioenopbouw contracten kan men een overlijdensdekking inbouwen. Zodoende kan u uw partner of kinderen een bepaald kapitaal nalaten bij overlijden voor pensionering.

Premievrijstelling
Indien u arbeidsongeschikt wordt, kan u moeilijker de premies voor uw pensioenopbouw financieren. Om dit op te vangen kan u een bijkomende verzekering premievrijstelling afsluiten in uw pensioen spaarproduct. Bij een arbeidsongeschiktheid betaalt de maatschappij de premies van uw pensioenopbouw verder. Zodoende bent u zeker dat er nog voldoende aanvullend pensioen beschikt bij pensionering, ook al bent u arbeidsongeschikt.

 

 

Fiscale optimalisatie

Vastgoed financiering
Indien u een vastgoedfinanciering nodig heeft voor de aankoop of verbouwing van uw (tweede) woning kan u de reeds opgebouwde – en toekomstige reserves uit uw pensioen spaarproducten VAPZ en IPT gebruiken. U betaalt privé enkel intresten op de lening tot uw pensioenleeftijd. Bij pensionering worden de opgebouwde reserves gebruikt om de lening terug te betalen. Deze constructie biedt enorm veel fiscale voordelen.

Fiscale optimalisatie autoleasing
Betaalt u ook een hoog voordeel alle aard voor uw wagen waarmee u privé rijdt op kosten van de vennootschap? Er bestaan unieke leaseformules om hier geen voordeel alle aard meer op te betalen, hetgeen zowel privé als in de vennootschap een hoop besparingen kan opleveren.

Ondernemingen: Financieel

Terug naar overzicht

Nog niet gevonden wat u zocht?